#143140
Anonym

De udtrukne obligationer blev låst medio september, så de obligationer, der købes nu, kan tidligst udtrækkes i næste kvartal. Så hvis man køber 6% obl. nu, får man min. 4 måneders rente.
Jyske Banks anbefalinger er rettet til investorer med lav risikovillighed, og tages der højde for udtræk forventes der et afkast på 3,83% på 6% obligationer. Man kunne også købe 5% obligationer, hvor kursen er mindre end 100 – det ville give et højere afkast, men samtidig er der en væsentlig højere risiko, idet kursen falder når renten stiger.
Har man tænkt sig at beholde obligationerne i mange år og er tilfreds med godt 5% i afkast, så er 5% obligationerne perfekte – man skal bare huske at sælge dem på det rigtige tidspunkt.