#142830
test

det er nu fra aftalens indgåelse hævet med et procent point men det er sket af togange. sprøgsmålet er om vi med rente loft efterhånden realt står med et fastforentet lån. I øvrigt har jeg bemærket enforskel i dette brev i forhold til sidste. Der står ikke at de vil respektere de 5,5 % som rente loft. Telefonisk adspurgt vil EIK ikke ytre sig ind at de forbeholder sig ret til også at opsige aftalen om rente loft. Hvordan de mener at kuuen opsige de 5,5 har jeg så svært ved at se.

så vi vi sammenlignerne os med et fast forretet lån er 4% 20 år nu bedre og under 5,5 hvis vi sammenligner med et flex er det under rente tillæaget så 2,7 så som sagt borset fra at jeg er arbedsløs og måske ikke kan blive godkendet til et nyt lån eller måske netop derfor fæler jeg mig ekstra røvrent.

kend din rente i 30% ja ja

i øvrigt mener jeg det er relevant at se på de 74%. Man ingår altså en aftale med folk der vare 30 år men hæver så prisen med 74% fordi hvad? en krise er ikke noget man regner med? Jame kriser kommer da med regle messige mellemrum.