#142752
Anonym

Her er et par links vedr. dette emne:

1. https://cardshop.xponcard.com/LPI/amagerbanken/confirmAgreement.aspx

2. http://www.nykredit.dk/privat/ressourcer/dokumenter/pdf/Personligt_kort_betingelser14112007.pdf

Citat fra nummer 2:

Anstødelige eller provokerende billeder eller religiøse, racistiske eller politiske
budskaber/personer og socialt ikke accepterede grupper må ikke optræde på
billedet. Det betyder f.eks., at der ikke må være:
• Militær eller militærmateriale af nogen art
• Muhammed tegninger, kors, hagekors eller andre symboler
• Voldelige situationer, kampsport og våben
• flag, den indeholder politisk budskab, f.eks. det tamilske, hvor der er
afbilledet våben og tiger
• Religiøse og politiske symboler der fremtræder synligt og ikke som
feriebillede, f.eks. krucifiks, Buddha eller religiøse bygninger (kirker, moske
m.v.)
• Jagtbilleder med døde dyr/våben. Den eneste undtagelse er billeder med fisk,
så længe fisken virker ”sober”, f.eks. billeder, hvor fisken ikke er sprættet op
eller det er en sjælden truet fisk.
• Køer og grise på grund af deres hellige status i udvalgte lande

Anstødelige eller seksuelle motiver, genstande m.v. må ikke være på billedet.
Det betyder f.eks., at der ikke må være:
• Seksuelle genstande
• Billeder, hvor personerne kysser eller kærtegner hinanden f.eks. hvor brud og
brudgom kysser hinanden, og bruden har bare skuldre. Den eneste
undtagelse er ”sobre” bryllupsbilleder, hvis det ikke virker ”sensuelt”
• Hel eller delvis nøgenhed på voskne (f.eks. voskne i badetøj). Voskne skal
være anstændigt påklædt for ikke at virke anstødelig på internationalt plan.
• Billeder af hel afklædte børn eller billeder, hvor nogle af de private dele kan
ses. Delvist afklædte børn i leg med voskne kan virke anstødelige som følge af
pædofili. Barnet skal fremstå meget anstændigt og sobert.
• Ammende kvinder m.v.

Hvis du mener dit billede ikke falder ind under ovenstående, sådan som det er blevet dig meddelt, synes jeg du skal klage over afgørelsen, eller i det mindste få uddybet hvori anstødeligheden består.
Hvis du ikke får svar, synes jeg du bør tage kontakt til Finanstilsynets penge- og pensionspanel.