#109458
Anonym

Spot den dårlig betaler via krak.dk
Ca de 900.000 månedlige bruger af krak.dk får no derekte adgang til kreditTjek af 75.000
Dårlige betalerei debitor registeret.

Krak.dk og debitor registeret gør det nemt for virksomheder at fortage hurtigt kreditTjek,
Inden man giver kredit. man skal blot søge en virksomged frem på krak.dk , klikke på
Debitor registerets ikon, og i løbet af sekunder får du svar på om kunden er dårlig betaler.

Med krak.dk løsningen møder vi bruger, lige hvor behovet er, udtaler Birger Baylund,
Adm derektør i debitor registeret. virksomheder benytter krak.dk til at finde nye kunder,
Leverandører eller f.eks finde vej til næste kundebesøg. i fremtiden kan de med denne nye
Løsning vælge at kun bruge deres tid og kræfter på dem, der kan betale regningen.

Debitor registeret har fortaget en analyse baseret på 5års fogedesager ved de danske byretter
Og en af konklusionerne er, at virksomheder har tabt mellem 1/2 og en milliard kr. ved ikke at
Benytte sig af et kreditoplysningsbureau siger Biger Baylund. en af årsagerne er, at det
Tidliger har været dyrt og besværligt at fortage kredittjek. på krak.dk tilbydes virksomheder
En Klippekortsløsning, hvor man kunne betaler for det, man har brug for og dermed
Undgår at betale et dyrt abonnement.

Nyt skyldnerregister bryder Rki´s 30-årige monapol

6 ud af 10 dårlige betalere er i dag ikke registeret i noget register. det ønsker
Danmarks nye skyldnerregister – Debitor registeret – at ændre på.

Det er ikke længer muligt at købe på kredit, hvis at man i forvejen er dårlig betaler og skylder
Penge til andre virksomheder, udtaler Birger Baylund adm derektør i det nystartede
Debitor register A/s og tidliger adm. derektør i kreditoplysningsbureauet Dun & bradstreet.
Vores analyser af fogedesager ved de 88 danske byretter viser, at over en 5 årig periode er
6 ud af 10 skyldnere, svarende til 230.000 dårlige betalere, ikke indberettet til noget register.
De har derfor uden konsekvenser kunnet forsætte med at stifte gæld.

For dansk erhvervsliv har det med et forsigtigt skøn betydet et udnødigt tab på ca 1 mia. kr et
Beløb, der helt kunne være undgået, hvis de dårlige betalere var blevet inberettet.

På baggrund af analysen er det vores opfattelse, at der i høj grad er små og mellemstore
virksomheder, der har tabt penge. indtil nu har det været forbundet med høj gebyr at indberette
Sine skyldner. det ønsker vi at ændre på, så både store og små virksomheder har en bedre
Mulighed for at begrænse tab på deres kunder.

Debitor registeret vil opbygge danmarks mest omfattende skyldnerregister, og introducerer en
Helt ny måde at indsamle oplysninger om dårlige betalere på.

– Alle virksomheder og inkassobureauer kan indberette gratis via deres advokat.
– Advokaten kan indberette online via vores hjemmeside, eller noget nyt derekte via sit eget
Advokatsystem.

Debitor registeret og advokaternes serviceselvskab har i forbindelse indgået et langsigtet
Samarbejde, der skal sikre en løbende og effektiv indberetning af fogede sager til registeret.

Offentelige myndigheder og virksomheder underlagt finanstilsynet kan på lige fod med advokater
Indberette derekte til registerets database.

I norge og sverige, hvor der er fri konkurrence på kreditoplysninge, har erhvervslivet adgang til
Større registere, flere produkter og lave priser. en udvikling vi gerne vil være med til at starte
Herhjemme, siger Biger Baylund vi introducerer som noget nyt abonnementer fra 1.850 kr. så
Også små og store virksomheder har økonomisk mulighed for at trække kreditoplysninger og
Undgå unødige tab.

Hvis man som virksomhed vil i gang med at indberette dårlig betalere, skal man tage kontakt til
Sin advokat og give tilladelse til,at advokaten starter med at indberette. det er muligt både at
Indberette nye og gamle sager. erfaring viser, at op til 10% betaler, efter de bliver indberettet
Eller oplever at blive afvist kredit, så der er penge at hente, slutter Birger Baylund.