#142228
thsv

Med den seneste rentenedsættelse er tallene ca. således:
F1 refinansieret til 2,3% + bidrag = ca. 2,7% ialt
300.000 i gæld, 100.000 i indestående i banken til 1,0%:
Renteudgift ialt = 8.100 – 1.000 kr = 7.100 kr
Nyt Prioritetslån, omk. 3.000 + 1.400 (tinglysning) + 1.500 (indfrielsesgebyr*2):
Altså formue på 94.000 kr efter konvertering.
Renteudgift ved prioritet til 3,25% (efter seneste rentenedsættelse):
206.000 a 3,25% = 6.695 kr
Så der bliver ca. 500 kr mindre renteudgift om året ved disse rentesatser.
Hertil kommer så flexibiliteten ved boligprioriteten, da man selv kan vælge hvor mange penge man vil hæve på kontoen op til maksimum.
Er behovet for at hæve penge ikke til stede, kan man evt. lade det mindste af F1-lånene forblive, og kun konvertere de ca. 200.000 kr til boligprioritet, og evt forhøje maksimum, men der kan blive problemer, hvis prioritetslånet ikke er 1. prioritet.