#141888
Anonym

Hej Svend

Jeg er sådan set gældfri – da mine “midler” langt overstiger restgælden på mine RD-lån og jeg skylder ellers ikke noget. Jeg har overvejet indfrielse, men er gået fra det igen.

Mine manglende renteindtægter skyldes, at jeg ikke fortsatte med at sætte penge på højrentekonti til nu ca. 3% og bundet i et år. Renten er for lav og bindingsperioden for lang. Kommer der et godt tilbud – så kan jeg slå til. F.eks. købte jeg aktier i Danske Bank til kurs 50,75 og de er nu oppe i kurs 115,75. Men jeg har andre, der er gået den anden vej, nemlig ned.

Som jeg læser Nordeas hjemmeside fungerer Nordea Prioritet SDO på samme måde som Handelsbankens, hvor Nordeas rente er 3,35%. Men jeg pt. mere til Nordea Prioritet. Men det vil afhænge af lånenes vilkår.

Med hensyn til folkepensionen får jeg grundbeløbet kr. 5.254 og pensionstillægget for enlige kr. 5.289 – før skat. Herudover ATP.

Pensionstillægget er lidt over de kr. 63.000 du nævnte, men jeg har fundet “Værd at vide i 2009” udgivet af Ældre Sagen frem og vil læse om kapitalpensionen de nævner. Den lyder meget interesssant.

Jeg fik mine pensioner udbetalt, da jeg gik på efterløn som 60-årig (men stoppede omgående indbetalingerne på disse, da jeg valgte efterløn – fordi pensionerne modregnes i efterlønnen). Hvilket er helt ok.