#141788
LMA

Det er hovedreglen, at renten afspejler risikoen.

Hovedreglen skyldes flere forhold, men især at lånets solvensbelastning er en direkte afspejling af den risiko banken altid påtager sig når der foretages udlån.