#141688
Michael

Tove

Det helt afgørerende i denne sag er vendingerne “bør” og “må”. Bauneborg starter tråden med fejlagtigt at skrive, at gammel gæld ikke må gøres til genstand for kaution. Det er IKKE korrekt. Aftalen mellem Finansrådet og Forbrugerrådet siger at gammel gæld ikke BØR gøres til genstand. Dette er en helt afgørerende forskel og derfor har Bauneborg ikke en chance i retten medmindre han kan påberåbe sig decideret vildledning fra bankens side.

Som en sidebemærkning vil jeg sige, at jeg håber al form for privat kaution forbydes helt inden for en overskuelig fremtid. Almindelige mennesker skal aldrig nogensinde indgå i kautionsforhold, da konsekvenserne er alt for alvorlige hvis lånet misligholdes. Derudover ødelægger det ofte familieforhold.