#141618
Anonym

Vågn nu lidt op THSV.

Dette par har jo nok lidt svært ved at præstere det store afdrag, eftersom de begge er ledige.

Det, det gælder om nu mens de er ledige, er at få betalt renterne, så gælden i det mindste ikke stiger.

Afdraget kan jo så komme senere, når de finder arbejde.

Desuden medvirker lønudvikling og inflation på 2-2,5% henholdsvis 3-4% om året til at høvle gælden ned.

Selv uden afdrag vil realværdien af gælden over 10 år være faldet 25% mens gældsbyrden målt op mod lønnen/overførselsindkomsten måske er tæt ved halveret.

Sagt med andre ord, hvis blot man betaler renterne så klarer inflationen problemerne på den meget lange bane.

Og tro mig, med alle de hjælpepakker man har sat i søen og penge man har pumpet ud, så skal der nok komme rigeligt med inflation i løbet af 2-4 år!