Forside Fora Privatøkonomi Dankort overtræk, mine rettigheder Dankort overtræk, mine rettigheder

#141568
Anonym

Så må du jo udøve din demokratiske ret og stemme på nogle politikere, der vil ændre afvejning mellem økonomisk kriminalitet og vold. Personligt mener jeg det er lige så vigtigt at beskytte samfundets økonomiske infrastruktur (som vi alle er afhængige af) som det er at sanktionere vold. Disse bør efter min mening ikke rangordnes og kan ikke sammenlignes.

Foreløbig må du forholde dig til at skyldnersvig, som manden her har begået har en straframme på 1 år og 6 måneders fængsel.

I det konkrete tilfælde ligger vi i den milde ende ende grundet beløbsstørrelsen. Dog er det en skærpende omstændighed, at han først har forsøgt at låne og derefter har “taget selv”.