#141536
Anonym

skattestoppet fastlåser ejendomsværdien til den mindste værdi af:
a) 2001-niveauet + 5%
b) 2002-niveauet

Ejerskiftet har derfor ingen betydning for størrelsen af ejendomsværdiskatten.