#141412
thsv

Sakset fra Totalkredit:
“Baseret på 6 måneders CIBOR-renten

BoligXlån med renteloft er et obligationslån, der får tilpasset renten hvert halve år. Rentetilpasningen sker på basis af 6 måneders CIBOR-renten,

Renteloftet for et BoligXlån udtrykkes ved en given procentsats ? f.eks. 4,59 %. Dette renteloft betaler man for via et tillæg til renten – f.eks. på 0,09 %. Renteloftet aktiveres, hvis 6 måneders CIBOR renten når op til loftet. Herefter betaler boligejeren en rente, der er renteloftet plus tillægget multipliceret med brøken 365/360. I eksemplet bliver loftet 4,75 %.

Brøken er en omregningsfaktor, der stammer tilbage fra 2001, hvor Danmark fik harmoniseret sit obligationsmarked med USA og Europa. ”

Lånets rente reguleres altså 2 gange årligt og følger CIBOR-6 renten.

Renten kan bl.a. ses her:
http://www.finansraadet.dk/danish/menu/faktaomsektoren/cibor/dagenssatser/dagensciborsatser.htm