#141316
thsv

Men hvad er det du mener med at
“1.5% stemplet bør kunne genbruges fra det eksisterende lån hos Jyske Bank” ?
Hvis der er tinglyst et pant fra Jyske bank på deres gælde, er der jo en gang betalt 1,5% af dette beløb, og så bør dette stempel kunne overføres til det nye pantebrev.
Herved bliver omkostningerne jo kun 2.500 til banken og de 1.400 kr til staten + 1,5% af det som pantebrevet evt. skal forøges med.
Disse regler gælder ihvertfald for pantebreve i ejerboliger, og jeg kan ikke se at et tinglyst pant i en andelsbolig ikke skulle være omfattet af de samme regler, men spørg dog i banken, om ikke der kan overføres tinglysningsafgift (procentafgift) fra det eksisterende pant!

For øvrigt må det tinglyste pant være noget mindre end 700.000, da der kun er 7.200 kr til 1,5% stemplet, svaende til max. 480.000 kr, der skal stemples.