#141266
thsv

Etableringsomkostninger på 11.100 kr dækker hvad?
Jeg kan kun se et gebyr på 2.500 kr til “Bank med hjerte”
Hertil kommer så en tinglysningsafgift på 1.400 kr, men 1,5% stemplet bør kunne genbruges fra det eksisterende lån hos Jyske bank.
Bemærk endvidere maksimum på 500.000 kr.
Så omkostningerne ved et nyt lån på 500.000 kr vil jo være 11.400 kr ialt (2.500 + 1.400 + 1,5% af de 500.000).

Renten er låst til Nationalbankens rente (p.t. 1,55%) + fast tillæg på 3,1%.