#141116
Anonym

Prøv at se i din købsaftale om ikke der står noget om evt. overtagelse af ejerpantebreve til køber!!!

Eller se om købers advokat har taget forbehold for, at disse kan overtages i en skrivelse eller i købsaftalen.

Hvis ikke – spørg din bank “hvad de bilder sig ind”. Hvis du beder om, at disse skal aflyses, kan banken ikke “forære” dem til køber.