#141064
Anonym

Uden at skulle gøre mig vildt klog på dette mon så ikke det der er sket er flg.:

Et lån kan indfries på 3 måder (gælder i hvert fald Totalkredit):
1. Opsigelse til termin
Lånet opsiges til termin til kurs 100. Dette er især fordelagtigt når kursen er over 100. Fristen for opsigelse er 2 måneder til termin.

2. Straksindfrielse
Lånet indfries straks men principielt sker opsigelsen til termin idet der stadig skal betales rente indtil den termin til obligationsejerne. Da långiver kan disponere over indfrielsesbeløbet indtil terminen betales der en godtgørelsesrente til låntager. Forskellen mellem obligationsrenten og godtgørelsesrenten kaldes opsigelsesrente eller differencerente og er fradragsberettiget. Denne metode anvendes typisk ved omlægning af lån til lavere rente når obligationskursen er over 100 og det nye lån ønskes udbetalt straks.

Meget tyder på det er dette der er sket i dit tilfælde og du vil derfor få rentegodtgørelsen tilbage fra långiver når den endelige afregning foreligger.

3. Indfrielse med obligationer
Sker ved at der indleveres obligationer svarende til restgælden. Dette er typisk fordelagtigt når kursen er under 100.

Håber dette var med til at kaste lidt lys over hvad der formodentligt er sket.