#141044
thsv

Nej, Ideen kan ikke bruges, da I opnår et kurstab på 2 kurspoint ved indfrielse af det nuværende F1-lån, så udover omk. til låneomlægning stiger jeres restgæld med 20.000 kr pr. lånt million (ingen skattefordel), hvorimod den høje rente på 5,4% giver skattefordel frem til refinansieringen.
Du kan selv beregne værdien af dit nuværende lån ved at tage din obl.restgæld og gange med den nugældende kurs på ca. 100,9.
Ved et lån på 1 mill. var din obl. restgæld nok ca. 1,014 mill. ved nytår og ca. 1,007 mill. nu svarende til en kontantværdi på 1,016 mill. det er disse 16 tusinde der svarer til de ca. 3,2 % p.a., der er iforskel i rente på de 2 F1-lån (dit fra nytår og et nyoptaget nu).
RD havde en artikel om omlægning fra F1 til F1-lån tidligere på deres hjemmeside, men kan ikke finde den ligenu.
Men som andre skriver er gebyret ved ændring af refinansieringsfrekvens ganske beskedent.
Så det er kun en god ide, at omlægge lånet nu, hvis der er yderligere friværdi der kan belånes som realkredit. Ellers er et billån nok billigere i stiftelsesomk.