#141024
Anonym

Det kan være fornuftigt, som du skriver.
Dog må du være omhyggelig med at gennemgå andelsforeningens sidste regnskab, dens balance, budget for indeværende regnskabsår samt sidste generalforsamlingsreferat, som viser forudsete udgifter til nyt tag, vinduer, faldstamme, svampebekæmpelse mv., der kan give huslejestigning.
En lav andelsværdi og en forholdsvis høj husleje kunne tyde på, at andelsforeningen har store lån – det betyder lavere andelspriser, men større renteudgifter og dermed husleje. Du bør se efter i balancen, hvor store andelsforeningens lån er, og om de er flekslån (rentetilpasningslån) eller fastforrentede lån. Hvis det er flexlån, kan renten stige ved næste rentetilpasning i december. Det gør den fremtidige husleje usikker. Prøv at regne på, hvad der sker med din husleje ved fx en fordobling af renten.
Du skal ikke forvente at kunne sælge lejligheden med fortjeneste inden for de kommende år. Især ikke, hvis huslejen stiger på grund af stigende renter, det kan gøre det svært at komme af med lejligheden igen.
Dit lejlighedskøb bør være et køb for at få noget at bo i.