#140854
Anonym

Der er desværre ikke så mange tal at gå ud fra i salgopstillingen på den andel jeg refererede til, men har en anden som jeg har prøvet at regne lidt på. Dog lidt dyrere.

Andelsbevis………………………………………………..578.000
Mdl. bruttoafgift…………………………………………….8.405

Fordelingstallet er opgjort til 394.569/10.871.808

Så det må svare til 3,629% af hele foreningen, som man køber, ikke?

Oplysninger om andelsboligforeningens lån i ejendommen:
Pantebrev til Realkredit Danmark opr. kr. 21.180.000, kontantlån, tinglyst d. 21/12-2006
Pantebrev til Realkredit Danmark opr. kr. 21.885.000, variabel rente, tinglyst 19/12-2008

Dvs. at der så i den pågældende andel er lån for : 3,629% af 21.885.000 = 794.269

Beregning af andelens værdi og købsprisen (Andelsbeviset):
Maksimalpris for andelen i henhold til andelsboliglovens § 5…..1.049.000
Evt. nedslag i formueandelen……………………………….. 471.000
Samlet købspris…………………………………………… 578.000

Er meget i tvivl om hvad jeg kan se ud fra disse tal?

– Jeg betaler 579.000 for en bolig med lån på 794.269?
– Hvis lejligheden var en ejer, ville den være 578.000 + 794.269 = 1.372.269 værd? (Lyder af meget lidt, så et eller andet må der være galt i mine beregninger?? 🙂

og ja. Jeg er førstgangskøber, så tager imod alle gode råd; om det så er dummeslag. Hellere nu end efter købet 🙂