#140464
Anonym

Umiddelbart er I forpligtet af den retshandel I har indgået.

Der er 3 muligheder:
1. Få fat på en advokat og løft bevisbyrden for at der er begået svig. Det bliver svært.
2. Betal afdragene til tiden.
3. Gå på røven og send ejendommen på tvangsauktion

Umiddelbart, hvis handlen fx har indebåret, at sælger har solgt 50% af ejendommen til jer, og I har fået skøde på medejerskabet, så er der ikke foregået noget svigagtigt og det er for så vidt irrelevant hvad hans gæld er i de 50% han beholder. Det har ikke noget med jer at gøre.

Under alle omstændigheder er sagen så kompleks, at der skal en advokat ind over.