#140430
Alebo

Jeg mente 52000 brutto og 36000 netto