#140290
økonomiamatøren

Hej!
Igen tak for alle svar.
Jeg har tænkt grundigt på forslagene om at flytte til et andet pengeinstitut, men mener ikke der er fordele derved.
Mit eget pengeinstitut har netop indført “kontant-1år” til 3%.
http://www.nordea.dk/Privat/Pension/Pensionsopsparing/Priser/782562.html
Det kunne være en mulighed.
Vedrørende de sammensatte produkter:
Det er den specielle situation vi står i nu, med renter, der er meget lave med deraf følgende høje kurser på obligationer.
Ved køb (i depot eller ved et bankprodukt) vil den effektive rente være lav, og når inflationen vil få renterne til igen at stige, vil samme obligationer falde yderligere i værdi.
Det er mine overvejelser, men ikke nødvendigvis de rigtige konklusioner.