#140266
Anonym

Forvalterne, der styrer de forskellige puljer, skal sørge for at købe og sælge obligationer på det rigtige tidspunkter, og det er deres ansvar at minimere tab, hvis renten stiger. Hvis rentestigningen betyder, at aktiekurserne falder, så vil du sandsynligvis tabe mindst i puljen med lav risiko.
Stiger aktiekurserne derimod, samtidig med at renten stiger, så ville det være mest hensigtsmæssigt at have valgt høj risiko.
Problemet med investeringer er, at man ikke eksakt kan forudsige, hvad der vil ske. Hvis du ikke har tillid til bankernes investeringsfolk, så invester selv. Vælg for eksempel BRF 4% obligationer til udløb i 2020 – ca. kurs 100 – og lad obligationerne stå til udløb, så vil det investerede beløb blive forrentet med 4% og der vil løbende blive indfriet obligationer til kurs 100.
Ulempen er, at hvis renten stiger, så kan du ikke komme ud af din investering i 4% obligationer uden tab, så du må indstille dig på at være tilfreds med 4% (minus 15% afgift og kurtage).
Eller du kan spille på 2 heste: halvdelen af pengene sættes i obligationer og halvdelen i aktier, for baseret på anbefalinger hentet via abonnement på Aktieugebrevet eller som medlem af Dansk Aktionærforening.
Sagt på en anden måde: der er ingen, der kan sige, hvad der er optimalt. Har du lyst til at investere selv, så prøv det, men vær parat til at tabe penge. Vil du lade banken ordne investeringerne og selv gøre noget mere interessant, så vælge en bankpulje ud fra hvad hjertet siger, men vær parat til at tabe penge. Vil du slet ikke tabe penge på investeringer, så lad pengene stå til en lav rente og tab penge i forhold til inflationen.