#140212
Anonym

Jeg tror HalliHallo misforstår konceptet. Pensionen står i øjeblikket i kontant, men der er også mulighed for at vælge en af 3 puljeordninger, med lav, middel eller høj risiko. Man får ikke lov til at investere selv i aktier eller obligationer, det klarer bankens investeringsfolk.
Forskellen på de tre puljeordninger er størrelsen på gevinst og tab. I puljen med lav risiko kan man sagtens få negativt afkast, men det er som regel ikke så stort som tabet i puljen med høj risiko. Tilsvarende er gevinsten i de gode år også mindre i puljen med lav risiko i forhold til puljen med høj risiko.
Hvilken pulje man skal vælge er et spørgsmål om, hvor meget af kapitalpensionen man kan tåle at undvære. Med en tidsramme på 10 år ville jeg personligt ikke være bange for at vælge en høj risiko og skifte til lav risiko om 5 år. Men det afhænger fuldstændig af den enkeltes risikovillighed.
Ud over puljeordningerne er der sikkert også mulighed for at få oprettet et depot og selv købe aktier og obligationer, men det kræver at man sætter sig ind i, hvordan man på en fornuftig måde investerer i værdipapirer.