#140126
HalliHallo

Jeg ved ikke hvilke aviser du læser, men i både Børsen og Berlingske har der da i den senere tid været skrevet ret mange artikler om livrenter i.f.m. at der pr. 1.1.2010 er indført en 100.000 kr. grænse for indskud på ratepensioner, og emnet vil givetvis blive taget op mange gange endnu inden vi når denne dato.

Problemet med en livrenter er, at hvis du dør inden du bliver ca. 82-83 år, så har du tabt penge, da det opsparede beløb som ved ratepensioner ikke går i arv. Man kan dog koble en mindre garanti på, som koster en del, og som i bedste fald kan sikre ca. halvdelen af de opsparede beløb svarende til 5-6 års udbetaling alt afhængig af alder. Dette er noget en aktuarer sidder og beregner.

M.h.t. til forrentningen af indskudede, så ved du jo at den afhænger af de afkast selskaberne opnår. Og det selskab der måske er dårligt i år kan måske gå hen og blive det bedste til næste år. Så det kriterium kan man selvfølgelig ikke bruge til noget.

Så vidt jeg har forstået arbejder nogle selskaber på at indføre puljeordinger vedr. livrenter, således at man under opsparingen selv har indflydese på investeringerne som når det gælder ratepensioner.

Håber dette evt. kan være dig til hjælp……..