#140108
økonomiamatøren

Tak for svar.
Vedrørende de 75 år som sidste mulighed var jeg ikke klar over. Tak for oplysningen.
Det jeg ønsker er en kommentar til de sammensatte puljer, der ikke er gennemskuelige med hensyn til, hvornår de enkelte obligationer udløber. De er opdelt i:
korte obligationer, lange obl., indeksobl., udenlandske obl., højrenteobl., danske aktier, udenlandske aktier og unoterede aktier.
Vægtningen af disse ændres procentvis efter valg af risikoprofil og antal år til udbetaling.
Aktierne er som altid usikre investeringer. Det må man så bare tage som det er.
Med hensyn til obligationerne hvor kursen for nuværende er høj (bl.a. på grund af den lave rente), vil der ved en stigende rente vel kun være mulighed for værditab.
Tager jeg helt eller delvis fejl i dette?
Som nævnt vil det måske være bedre med et tilknyttet depot (hvis det er muligt), hvor jeg kan købe obligationer, der netop udløber kort tid før jeg ophæver min kapitalpension?

Kom endelig frem med nogle gode svar/kommentarer vedrørende mine overvejelser omkring obligationer.
De er i mine øjne ikke så “uskyldige” som mange troer.