#140092
HalliHallo

Jeg læste i Børsen i dag, at hvis man for perioden 1988 til d.d., altså 20 år, havde valgt gennemsnitsrente, så ville man have haft et større afkast fremfor et markesrenteprodukt.

Endvidere blev nævnt, at PFA nu råder sine kunder til at gå i markedsrenteprodukter, hvor man hidtil mente gennemsnitsrenteproduktet var bedst. Danica anbefalede allerede sine kunder at vælge et markedsrenteprodukt i 2005, hvilket nok ikke har været så heldigt at følge dette råd.

Grunden til at PFA ændrer holdning er sikkert, at de må forvente at aktierne i løbet af nogle år kommer op igen, hvilket de jo naturligvis også gør før eller siden, men hvornår er jo ingen der ved, der kan gå 3 år, men også 10 år før de har rettet sig.

Nultopskat og Ahk har selvfølgelig ikke sådanne kollektive ordninger, men alene deres ratepensioner og kapitalpensioner nede i banken, og kan hvert år opnå fantastiske afkast, sikkert selv i et nedadgående marked, hvor andre har negative afkast.