#139952
LMA

NEJ, du overholder ikke de basale krav til VSO, idet din noget kreative konstruktion ikke har som formål at genere indtjening/overskud. Det er alene skattespekulation.

Endelig tyder det på der er tale om flerfamilies privatejendom. Såfremt der er tale om to families ejendom, da kan VSO slet ikke anvendes, heller ikke selvom konstruktionen giver overskud.

Med hensyn til overdragelsen til familiemedlemmet, med henblik på dennes skattefrie salg med beggrund i parcelhusreglen jf. ejendomsavancebeskatningsloven, og den efterfølgende gevinst overdragelse som gave, da tvivler jeg på lovligheden af denne.

Årsagen til min skepsis er, at familiemedlemmet reelt agerer “stråmand”.

Endelig forstår jeg ikke dine betragtninger/formuleringer vedr. WACC?

Men alt i alt, konstruktionen er næppe lovlig, og det hænger næppe sammen økonomisk.

Men en kreativ tankegang du har 🙂