#139944
LMA

En forudsætning for at anvende VSO er at der reelt drives erhvervsmæssig virksomhed, dvs. en intention om at skabe positivt afkast på lang sigt – ikke alene på kort sigt. Derfor, hvis der er tale om enkeltstående køb/istandsættelse/salg af 1 ejendom, da syntes betingelserne for at anvende VSO ikke tilstede.

I det hele taget kendetegnes en erhvervsvirksomhed ved, at der opnåes et positivt afkast løbende. Det syntes svært og opnå et positivt afkast på den nævnte case.

4,5 mio.kr. + tkr. 750 skal forrentes, ejendommen skal drives med forsikringer, renovation m.m. Og alene finansieres med en lejeindtægt på tkr. 168 årligt.
Det kræver en lav WACC!!!

Renteudgifter i VSO modregnes i resultatopgørelsen i virksomheden, og kan således ikke henføres til din private selvangivelse.