#139764
Anonym

Tak for dit indlæg i vores debatforum.

Lad mig indledningsvist slå fast, at vi hos Mybanker.dk naturligvis er uvildige.

Mybanker.dk indsamler og behandler data fra en lang række pengeinstitutter, og vi forholder os udelukkende til de data som pengeinstitutterne selv offentliggør i henhold til prisoplysningsbekendtgørelsen.

I relation til indslaget i Kontant blev Mybanker.dk af Danmarks Radio bedt om, at udarbejde en oversigt for 6 udvalgte pengeinstitutters prioritetslån sat i forhold til Nationalbankens rente for indskudsbeviser (IBR). Denne undersøgelse havde til hensigt at vise, om pengeinstitutterne har forøget eller formindsket rentemarginalen i henhold til IBR-satsen.

Når Mybanker.dk udarbejder en sådan undersøgelse, er det vigtigt at bemærke, at den giver et øjebliksbillede af, hvilke satser et pengeinstitut tilbyder et givent produktet til. Det vil sige, at satserne er et udtryk for, hvad produktet koster, hvis det bliver oprettet på datoen for undersøgelsen. Der er således altid tale om nyoprettede produkter. Årsagen hertil er, at information om prisforhold for eksisterende kunder ikke er offentligt tilgængeligt.

I indslaget i Kontant fremgår det ikke, at vores undersøgelse omhandler nyoprettede produkter og jeg vil gerne medgive, at det ville have været korrekt, hvis det gjorde. Indslaget kan efterlade en tvivl hos seerne om hvorvidt deres eksisterende produkt har fået en forøget marginal i forhold til IBR-satsen. For alle nyoprettede produkter gælder dog, at marginalen til IBR-satsen er steget og det er – som det fremgår af indslaget – et udtryk for øgede fundingomkostninger for pengeinstitutterne, omkostninger til bankpakkerne samt øgede tab på udlån.

Vi er opmærksomme på, at der er stor forskel på hvordan eksisterende kunder og deres produkter behandles i relation til renteændringer. Nogle kunder har i visse pengeinstitutter ikke fået tillæg på deres eksisterende lån, mens kunder i andre pengeinstitutter har fået tillæg på eksisterende produkter med op til 2 procent-point, resulterende i væsentligt dyrere produkter.

Venlig hilsen

Morten Westergaard
Mybanker.dk.