#139502
thsv

Det kommer jo an på forventninger til renteniveauet, og om man vil lægge om til fastforrentet lån ved stigende renter.
Ved F1-lånet betaler du for at kende din rente i et år, kurssvinget kan let blive 2 kurspoint, som det var i år. Den korte rente var allerede i uge 1-2009 under 4,4%, hvor refinansiering skete til ca. 5,2% i rente.

Fordelen ved et f5 kunne faktisk være en mindre kursgevinst (ca. 5 point), hvis den korte stiger til f.eks. 5%, og man vil omlægge til 7% 30 år obl.

Tror ihvertfald jeg vil bede om en anden refinansieringsfrekves til nytår, om det skal 2, 3 eller 5 år ved jeg dog ikke, hælder nok til de 2-3 år, hvis renteniveauet er som nu.

PS: Det er ikke en konvertering at ændre refinansieringsfrekvens, men koster dog et lille gebyr; Nordea Kredit = 200 kr, Total Kredit = Ændring af refinansieringsaftale 500 kr.
I runde tal er de forventede rentesatser ved nytår jo:
F1 = 2,7% (F1 frem til nytår 1/1-2010 dog under 2,5%)
F2 = 3,0%
F3 = 3,33%
F5 = 4,0%
Ved disse rentesatser er merrenten i forhold til det kortere lån:
F2 = 3,3% for andet år
F3 = 4,0% for tredje år (3*3,33%-2*3,0%)
F5 = 5,0% for fjerde og femte år.

Så spørgsmålet må hovedsageligt være, om det er lav ydelse i 1-2-3 år, der er vigtigst, eller du hellere vil kende renten i 5 år. Har du bankgæld ved siden af, gælder det om at minimere renteudgiften på realkreditlånet, så mest mulig af dine ydelser går til at nedbringe den dyrere gæld.