#139452
Anonym

Kravet til en lønseddel er, at den skal give et retvisende og forståeligt billede af den lønberegning, der er sket. Så det korte svar er, at så længe man kan forstå sin lønseddel, så er begge fremgangsmåder brugbare. Men der findes nogle håndregler:
Hvis fradraget er et varierende beløb, som beregnes hver måned og fratrækkes i lønnen, vil man behandle fradraget på samme måde som et tillæg (som for eksempel overtidsbetaling), det vil sige man vil vise den faste månedsløn og fradraget som i metode 2, evt. med en mellemregning, man kan kalde bruttoløn. Pension og feriepenge vil blive beregnet af den løn, der er relateret til betaling for udført arbejde, så hvis fradraget vedrører barns sygedage, ferie uden løn etc, vil pension og feriepenge blive beregnet af bruttolønnen.
Hvis fradraget er et fast, månedligt beløb, og vedrører udført arbejde, for eksempel reduktion på grund af en fast ugentlig fridag, kan man enten vælge at reducere månedslønnen (metode 1) eller vise månedsløn og fradrag (metode 2). Det kan man normalt aftale med sin arbejdsgiver, og der er ingen forskel i resultatet.
Derimod, hvis fradraget ikke vedrører udført arbejde – det kunne være et aftalt fradrag for fri kaffe på kontoret, lønnedgang som betaling for avis eller bredbånd eller anden fryns – kan tingene være mere nuancerede. For eksempel var reglen før i tiden, at hvis man aftalte lønnedgang i forbindelse med køb af firmaaktier eller som betaling for hjemmePC, så skulle nedgangen vises som en faktuel reduktion af månedslønnen. Det betød også, at man gik glip af pension og feriepenge af lønnedgangen. Nu om dage er fryns blevet mere udbredt og bredt accepteret, så nu er det ikke længere et krav, at betalingen for fryns reducerer månedslønnen – man kan vælge metode 2 og vise aftalt månedsløn minus fradrag på lønsedlen. Samtidig har flere arbejdsgivere accepteret, at lønfradrag på grund af fryns ikke skal påvirke beregningen af pension og feriepenge – det virker jo lidt urimeligt, at arbejdsgiveren ikke blot holdes omkostningsneutral med hensyn til betalingen for fryns, men også opnår en besparelse i form af pension og feriepenge på fryns-beløbet.
Når ChristianF er utilfreds med lønbeholderiets fremgangsmåde i forbindelse med håndteringen af en ubetalt fridag, så er det efter min mening til en vis grad berettiget. Månedslønnen er ikke ændret, men bruttolønnen er reduceret. Men det behøver ikke at være uvilje eller uvidenhed, der styrer lønbogholderen, for der er mange hensyn at tage: måske er lønsystemet gammelt og ufleksibelt, måske skal tingene være på en bestemt måde for at give den rigtige indberetning til skat og statistik. Det bedste man kan gøre, er at spørge, og forhåbentlig kan I snakke jer frem til en brugbar løsning.