#139370
Jyden

Jeg forholder mig kun til dette som bankkunde, og ikke hvem der synes hvad osv. og om fridage er velfortjente eller ikke fortjente.
Jeg ser på de vilkår der bydes kunderne, men jeg tror sektoren ville have godt af at komme ud af osteklokken og lære lidt af det omkringliggende samfund.
Men tilsyneladende er pengeinstitutterne ligeglad med imagemålinger, rædselseksempler i DR-kontant og aviser, og kører sit eget løb uden hensyn til kunderne.
Det er fasktisk utroligt der ikke er nogle ansatte der udviser civil ulydighed når pengeinstitutternes ledelser og Finansrådet ikke kan finde ud af og få rettet op på denne dobbeltmoralske sektor og alle uhyrlighederne.