#139220
Anonym

Mine svenske kolleger oplyser, at mindste prisen for handel mellem familie er takseringsværdien, men hvis man kan påvise, at ejendommens værdi er lavere end takseringen, kan takseringsværdien kræves nedsat.
I modsætning til i Danmark betales der skat af fortjenesten ved salg af ejendomme og bostadsretter i Sverige, 22% så vidt jeg husker.