#139214
laursen.ole@gmail.com

Det var da altid noget. Tak for det!
Nu mangler vi bare at renten kommer på plads, på de 3,40 %, og at sparekassen som et minimum offentliggøre hvad der er styrende for rente på en Favørkonto så vi ikke, nærmest ved en tilfældighed må konstaterer, at renter på kontoen er faldet til et par procent.