#139204
laursen.ole@gmail.com

Til JBA!
Nej det har jeg ikke på skrift. Det blev mig oplyst pr. telefon, da jeg henvendte mig til Sparekassen for at hører nærmere vedr. en Favørkonto. Danmarks Nationalbanks – diskonto blev klart nævnt som udgangspunkt for en evt. rente ændring på omhandlende kontotype. De oplysninger jeg under samtalen fik, fandt jeg ikke grund til at udbede mig på tryk. Jeg er også blev oplyst, at sparekassen er tilsluttet den seneste Garantifond, og sparekassen for at være med i en sådan fond har afleveret 9 millioner til fællesskabet. Hvis det nu viser sig, at sidstnævnte oplysning heller ikke holder vand, så er det hele straks meget være!
Men det vil pynte gevaldigt på sparekassens resume, såfremt renten blev fastsat til 3,40 for konti der var etableret den 11 MAJ d.d.