#139176
Anonym

Fandt dette om kursværn på Finanstilsynets hjemmeside / Kvartalsnyt 4, 2008:

Muligheden for at indføre kursværn er reguleret i selskabernes aftaler med pensionskunderne.

I forhold til reguleringen af pensionsbranchen er kursværn en del af det såkaldt tekniske grundlag, som pensionsselskaberne skal indberette til Finanstilsynet, og som kan findes på Finanstilsynets hjemmeside. På hjemmesiden er det endvidere muligt at finde informationer om kursværn for de enkelte selskaber.

Link:
http://www.ftnet.dk/graphics/Finanstilsynet/Mediafiles/newdoc/Kvartalsnyt/2008kvt4Kursvaern.pdf