#139138
ahk

Historien er den, at jeg havde et møde med Danica, med ikke mindre end to pensionsrådgivere, på hvilket jeg blev fortalt at jeg var omfattet af kursværn. Da jeg var fuldstændig uforstående overfor dette, rettede jeg efterfølgende skriftlig henvendelse til firmaet. Som svar undskyldte man at jeg var blevet fejlagtigt informeret på mødet, idet jeg netop ikke er omfattet af kursværn.

Tilsvarende med det andet forhold – retten til at nedsætte indbetalinger. Efter skriftlig henvendelse til SKAT, med anmodning om bindende svar, har jeg fået oplyst at jeg har lov til at nedsætte mine årlige indbetalinger med størrelsen af opfyldningsfradraget i tegningsåret (40.100 kr). Igen orienterede Danica mig altså stik imod sandheden.

Da jeg aftalte mødet med Danica fortalte jeg dem også hvad det var jeg ønskede at tale med dem om, således at de kunne forberede sig på dette. Jeg kan derfor ikke se at der er nogle formildende omstændigheder i denne sag. Jeg kan i sagens natur ikke bevise det, men jeg har en stærk fornemmelse af, at Danica bevidst vildleder. Mine spørgsmål var jo nemlig ganske enkle – og dette er deres forretningsområde. Det er ganske simpelt ikke muligt i god tro at begå disse to elementære fejl. Desværre for dem er jeg ikke den der giver op. Og jeg har nu tegnet kontrakt med en bank, således at jeg for fremtiden vil have 100% kontrol over mine pensionsinvesteringer.

Denne tråd er fortsættelsen af samme sag:
http://www.mybanker.dk/bank/debat/vis_indlaeg.html?t=Pension+-+g%F8r-det-selv+investering%3A+Valg+af+bank%3F&id=3346

Mvh
AHK