#139024
Anonym

Kan ik se din sammenligning.
Fandt iøvrigt selv svaret ved en søgning på nettet. Læs videre for svaret.

! Garantifonden for indskydere og investorer dækker ikke bankgarantier.

Der er ved lov om finansiel stabilitet etableret en garantiordning, som i overensstemmelse med aftalen af 5. oktober 2008 mellem staten og Det Private Beredskab indebærer, at staten ubetinget garanterer simple kreditorers krav mod pengeinstitutter, i det omfang sådanne krav ikke dækkes på anden måde.
Indskydere og andre simple kreditorer er omfattet af garantiordningen. Der er tale om alle kreditorer i pengeinstitutter, der deltager i garantiordningen, hvis fordringer ikke omfattes af lov om finansiel virksomheds regler om efterstillet eller såkaldt ansvarlig kapital.

Ordningen beskytter alle dækkede indskydere og almindelige långivere, også selv om lån er ydet af andre pengeinstitutter eller andre kommercielle finansielle virksomheder. Ordningen omfatter også forpligtelser i forhold til medarbejdere samt leverandører af varer og tjenesteydelser.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H) og mediator, http://www.ForumAdvokater.dk