#139016
Michael

Læs her:

http://www.nordea.dk/sitemod/upload/Root/nordeafiles/personal/savings/laan_kredit_priv.pdf

— KLIP —
Rente/provisionssatserne er variable medmindre andet udtrykkeligt
er aftalt. At satserne er variable betyder, at banken
til enhver tid uden varsel kan ændre disse.

De får oplysning om ændring af renten/provisionen enten ved
brev eller annoncering i dagspressen efterfulgt af orientering
på første kontoudskrift eller kontooversigt efter ændringen.

Hvis renten/provisionen på en enkelt kontotype ændres væsentligt
til ugunst for Dem, og ændringen ikke har forbindelse med
udviklingen i bankens almindelige renteniveau, vil De få et varsel
på mindst en måned.
— KLIP —

Der er derfor ikke noget at komme efter. Nordea har handlet præcist iht. den aftale du selv har skrevet under på.