#138968
thsv

Nej, det er ikke rigtigt forstået.

Flex-lånet er et kontantlån, så værdien af restgælden ved afdragsfrit lån er den samme om 5 år, som ved optagelsen.
Obligationerne bagved udløber om 5 år, så deres kurs er 100 til den tid.

Men hvis renten er steget, vil obligationerne ganske rigtigt have en dårligere kurs end nu. Dette kan f.eks. give sig udslag i en rente på 6% på F5-lånet ved refinansiering, men din gæld vil som sagt være uændret. Hvis renten derefter falder vil kursen på de bagvedliggende obligationer stige, og du kan ikke indløse lånet til kontantværdien, grundet den højere kurs.