#138966
Anonym

Om tre til fem år er prisen formentlig faldet med 20 procent. De ultra korte renter vi ser for tiden vil ikke eksistere for evigt. Priserne er kommet alt alt for højt op. Efter min mening vil du ikke kunne forvente fortjeneste på såvel lejlighed som huse de næste 10 år.

Så glæd du dig blot over at banken ikke vil låne dig penge. Din historie bekræfter jo netop at der ikke er noget fundament for stigende huspriser. Hvis personer som dig ikke kan købe hvem kan så ? hvem skal tilføre boligmarkedet ny kapital. I 1995 kostede 140 kvm. 850.000 kr. i Århus !!! 11 år efter kostede det samme hus 2.800.000 kr. Noget mere foruroligende er det at boliggælden i dag udgør 60 procent boligformuen samt at gælden i dag – ca. 1500 mia. kr. – er lig med boligformuen fra 2000.

Med andre ord hvis boligformuen falder til år 2000 niveau vil friværdien være lig 0. Friværdien er det seneste år (2008-2009) faldet med 200.000 pr. husejer til omkring 600.000-700.000 kr. pr. husejer. Årsagen til dette fald skyldes hovedsagligt øget gæld. Det må formodes at dette ikke vil være tilfældet de kommende måneder, da bankerne ikke længere så lånevillige.

Priserne vil falde mange år ud i fremtiden. – særligt i KBH og Århus Desværre. 🙁