#138670
Anonym

Jeg forstår hvad du skriver og jeg forstår også bankens synspunkt. Imidlertid er der ingen fortrydelsesfrist hvor en køber kunne springe fra handelen. Hvis køber af forskellige årsager ikke ville kunne opfylde sin forpligtelse iht. købsaftalen, så ville jeg have et evt. tabskrav mod ham. Jeg har skriftligt anmodet banken om kurssikring den 27/10. Jeg har ingen rådgivning fået i den forbindelse, hvilket jo også er grunden til at banken godtgør mig et tab i det hele taget.