#138578
Jyden

Man skal lige have deres renteberegningsmetode (valørregler) – jf. deres alm. forretningsbetingelser punkt 4 i baghovedet når man flytter penge til Fåborg Sparekasse, da man kan sætte en del rentedage til, som det tager tid at opveje , selvfølgelig alt efter hvilken rente man flytter fra og til deres rente.

Pas ivørigt på ved alle pengeinstitutter og deres selvbestaltede fridag den 22. maj.og valør regler.