#138520
elkaya

Fordi proportionalstrækket gør at marginalskatteprocenten først var gældende ved indkomster over 327.000 kroner. Det er kun SP opsparinger på eller under 15.000 kroner som beskattes med 35%. Kun beløb over 15.000 kroner beskattes med 50%.

Hvis opsparingen er på 15.000 kroner eller derunder, så vil indkomsten i hvert af de 5 år som SP-ordningen var i kraft have været på 300.000 kroner eller derunder.

Dermed er det ikke relevant at tage udgangspunkt i den daværende marginalskatteprocent, når man sammenligner beskatningen på 35% ved udbetaling af SP-opsparingen nu.

Indkomster under laveste proportionalstræk vil henset til skatteværdien af personfradrag skulle have betalt mindre end 35 % i skat af som blev overført til Sp ordningen og nu beskattes med 35 %.

Jo højere indkomst over højeste proportionalstræk man oppebar i de 5 år SP ordningen jo større besparelse da skatten nu kun er 50 % af hele det indbetalte beløb i stedet for de 63 % som skulle have været betalt i hvert af de 5 år.

Politikerne ved godt at de højeste indkomster i forvejen vil blive have så store private pensionsopsparinger at de formodentligt ikke kan få nedsat deres kommende folkepension med mere end den allerede vil være og derfor skal der ekstra lokkemiddel til at få de som ikke behøver pengene her og til at få dem hævet og omsat her og nu.

Den som har tålmnodighed til at vente vil altid være begunstiget i forhold til den som ikke kan vente og bruger rub og stub her og nu. Derfor bliver nogen rigere medens andre forbliver fattigere.