#384521
morsdreng

Det virker ikke som om I har fået rådgivning fra et Pengeinstitut i forbindelse med jeres huskøb. PI vil normalt udarbejde et budget for at kunne kreditvurdere køber og konstatere, om denne har et rådighedsbeløb som vil gøre det muligt at sidde i huset. Budgettet vil også danne grundlag for den budget- ellert terminskonto som typisk oprettes for at køber kan “spare op” til de fremtidige faste udgifter, som ikke nødvendigvis kun vedrører huset.

For ikke så mange år siden, havde både realkreditlån og pantebreve kun 2 årlige terminer med forfald pr. 11.12. og 11.6. Det siger sig selv, at muligheden for at betale ½-års terminer med december eller juni lønnen var noget nær nul. I dag fås realkreditlån med kvartårlig eller månedlige terminer, men problemet med “opsparing” til betaling af fremtidige udgifter eksisterer stadig, også selv om realkreditlånet har månedlige terminer, da mange faste udgifter forfalder kvart-, ½-årlig eller endda helårligt. Ejendomsskat, renovation, el, fjernvarme, antenneforening, vand, ejendomsforsikring m.m. vil sjældent – om aldrig –  skulle betales månedligt, men vil have kvart-, ½-,  eller helårlig forfaldsterminer.

Det er højst usædvanligt, at der ikke oprettes en budget- eller terminskonto i forbindelse med et huskøb.

Ret henvendelse til jeres bank for at få nærmere rådgivning om jeres behov for en terminskonto.