#384392
morsdreng

Der mangler informationer for at man på dette forum kan give dig et seriøst svar, endvidere er der næppe er mange her, som har det fornødne kendskab til gældssaneringsreglerne og – praksis.

Lad Skifteretten afgøre spørgsmålet om hvordan dine pensioner skal behandles i forbindelse med din gældssanering.