#384390
morsdreng

Det er bevidst at jeg i mit svar skriver, at medhjælperen skal indbringer spørgsmål som kan føre til, at du IKKE kan få gældssanering for Skifteretten, som derefter tager stilling.

Hvis du oplyser skifterettens medhjælper/advokaten at du ikke mener, at din pension skal medtages som en indkomst i din gældssanering, kommer Skifteretten til at tage stilling og det kan ikke nok så mange svar som du måtte få på dette forum ændre noget på.

Baggrunden for bestemmelsen i gældssaneringsbekendtgørelsen er, at det ikke findes rimeligt, at du kan undlade at få udbetalt din pensionsordning til efter at din gældssanering er opfyldt eller at den slet ikke skal medtages i budgettet. Hvis du KAN eller har fået udbetalt din pensionsordning, skal en forholdsmæssig del medregnes som en månedlig indtægt i dit gældssaneringsbudget. 5/600 dele pr. måned svarer til, at pensionen udbetales over 10 år. Har du f.eks. 100.000 kr. stående efter beskatning når pensionen udbetales og løber din gældssanering over 5 år, skal der pr. måned medtages  833 kr. eller 5/600 som indkomst i din gældssaneringsbudget.

Men lad skifteretten afgøre spørgsmålet.