#384389
last48

Att.: Morsdreng

Jo jo der er Advokater som hjælper skifteretten, men der er jo en lovgivning som siger :

§ 4 Stk. 3. i Bekendtgørelse om gældssanering

udgør i almindelighed 5/600 Som indkomst medregnes endvidere hvert år:1) en forholdsmæssig del af skyldnerens pen­sions­ord­ning­er udbetalt som en sum efter afgiftsberigtigelse i henhold til pensionsbeskatningslovens regler, hvis pensionsordningen er eller inden afdragsperiodens udløb bliver udbetalt. Den forholdsmæssige del af den samlede sum for hver måned, der fra udbetalingstidspunktet er tilbage af afdragsperioden, og den skal Advokaten / Skifteretten vel forholde sig til