#384388
morsdreng

Hver retskreds har antaget et antal advokater til at hjælpe de gældssaneringssøgende med at udfærdige og fremsætte ansøgninger om offentlig gældssanering, bl.a. for at advokaterne kan oparbejde og bibeholde en viden og rutine i forbindelse med gældssanering. Det taler for, at advokatens behandling af din pension i forbindelse med din gældssanering er korrekt.

Hvis medhjælperen bliver opmærksom på forhold, f.eks. spørgsmålet om behandlingen af dine pensioner, eller andre forhold som kan føre til, at du ikke kan få gældssanering, vil skifteretten på et møde de tage stilling til, om sagen skal fortsætte.  Du kan læse mere herom i gældssanerings vejledningen.

Det er kun Skifteretten som kan give og nægte dig gældssanering og det er derfor også den, som på grundlag af reglerne på området, afgør hvordan dine pensioner skal behandles i forbindelse med gældssaneringen. Kan eller vil du ikke opfylde Skifteretten (og lovgivningens) betingelser for gældssanering, vil Skifteretten nægte dig gældssanering. Du kan klage (kære) Rettens afgørelse til Landsretten.